Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2015 mà Tập đoàn Vingroup vừa công bố, số tài sản đang xây dựng dở dang và hàng tồn kho bất động sản đều tăng mạnh.