Một công trình “khủng” khi chưa có giấy phép xây dựng bổ sung, nhưng chủ đầu tư vẫn cho công nhân thi công xây dựng rầm rộ. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng “tuýt còi” bằng quyết định xử phạt nhưng chủ đầu tư vẫn làm ngơ!.