Công ty Điện tử Samsung Thái Nguyên đẩy mạnh giải ngân, thực hiện dự án "tỷ đô" giúp số thu ngân sách của Thái Nguyên tăng mạnh.