Ngày 17/6, cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga cho rằng nền kinh tế nước này đang quá phụ thuộc vào dầu mỏ và đồng Rúp phải “giơ đầu chịu trận”, khiến đồng tiền này trở khó có thể trở thành loại tiền dự trữ của thế giới.