Đầu giờ chiều nay, chỉ số CSI 300 của nước này mất 7%, khiến giới chức phải ra lệnh ngừng giao dịch đến hết ngày.