Nhà hàng Nhật mọc lên như nấm và xu hướng chọn thực phẩm an toàn của các bà mẹ đã mở đường cho thực phẩm Nhật đổ vào Việt Nam.