95% doanh nghiệp tại TPHCM không đáp ứng về giá khi được yêu cầu sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cung cấp cho các doanh nghiệp lớn sản xuất ô tô, xe máy và điện tử;