Với xu hướng giá thuê ổn định, kinh tế đi lên có nhiều doanh nghiệp mở rộng kinh doanh nhưng giá thuê văn phòng lại có sự cạnh tranh. Do đó, người thuê đang có lợi trong việc đàm phán về giá.