Theo chứng khoán Rồng Việt, 6 tháng cuối năm kết quả kinh doanh các doanh nghiệp ô tô cũng như vật liệu xây dựng thường tốt hơn so với 6 tháng đầu năm.