Quản lý giá thuốc từng là vấn đề nóng trong nhiều phiên thảo luận, chất vấn tại nghị trường thời gian qua.