Thanh tra lao động tại 500 doanh nghiệp ngành điện tử; Kinh doanh khó khăn, Mai Linh đổ lỗi cho Uber và Grab; Nhật Bản nuôi bò Kobe tại Quảng Bình; Philippines công bố chiến lược phát triển 'Dutertenomics'