Dự thảo Thông tư cho chủ động hoàn toàn về mặt thời gian đã tạo thuận lợi cho DN cũng như với thị trường, giúp giảm bớt áp lực lượng cầu ngoại tệ rất lớn về thời điểm cuối năm.