Tổng thống Donald Trump đã đề cử Thống đốc Fed Jerome Powell thay thế Chủ tịch Fed Janet Yellen khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng 2/2018. Nếu được Thượng viện chấp thuận, Powell sẽ lãnh đạo NHTW mạnh nhất thế giới trong tiến trình tăng dần lãi suất và bắt đầu thu hẹp bảng cân đối tài sản.