Để ổn định thị trường lãi suất, từ năm 2011 Ngân hàng Nhà nước bắt đầu siết lại thanh khoản của hệ thống ngân hàng bằng cách đặt quota tín dụng cho hệ thống ngân hàng. Từ chỗ thiếu hụt thanh khoản và những cuộc đua tăng lãi suất huy động, đến nay, thị trường lãi suất ổn định ở mức thấp hơn năm 2007.