Năm ngoái Google mới chỉ kiếm được 500 triệu USD doanh thu từ mảng đám mây, so với 1,1 tỉ USD của Microsoft và gần 8 tỉ USD của Amazon.