Phần lớn trong danh sách là những doanh nghiệp được nhà đầu tư nước ngoài săn đón.