BIDV – Chi nhánh Tây Hà Nội là Ngân hàng duy nhất tài trợ cho Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long để triển khai dự án “Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long” - Bright City.