Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8 tăng chung nhưng nhiều mặt hàng xuất khẩu chính như nông, lâm sản vẫn giảm nhẹ so với tháng 7/2015.