Tổng công ty Hàng không VN - CTCP (Vietnam Airlines) vừa kiến nghị hàng loạt cơ chế hòng gỡ nút thắt cho việc thoái vốn tại một số đơn vị liên kết trong đó có CTCP Khách sạn Hàng không.