Bộ Tài chính vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp nghiên cứu để yêu cầu các dịch vụ quảng cáo trên Facebook, Google... thanh toán qua cổng nội địa Công ty CP Thanh toán quốc gia (Napas), nhằm kiểm soát doanh thu và thu thuế.