Cách biệt giàu nghèo tăng nhanh ở nhiều nước Đông Á đang phát triển đang đe dọa tới nền tảng cho sự thành công về kinh tế của khu vực, Ngân hàng Thế giới nói.