Ngày 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi, Bộ Công Thương Việt Nam, tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào.