Đến cuối năm 2016, khi khánh thành 3 bến cảng đầu tiên, Công ty cổ phần thép Nghi Sơn sẽ khởi công xây dựng giai đoạn I, Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn (Thanh Hóa).