Trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các Tập đoàn quốc tế, những hoạt động tăng cường du lịch sôi nổi tại Phú Quốc, các nhà đầu tư cá nhân, nhất là miền Bắc và Việt kiều đang đổ về Phú Quốc.