Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội đầu tư thêm công viên và hồ; Giá cao su giảm, các nước cắt giảm xuất khẩu riêng Campuchia làm ngược lại; Có thể tăng kế hoạch khai khoáng năm 2017 thêm 1 triệu tấn;Nông dân găm hàng, nhập khẩu bông của Ấn Độ cao kỷ lục