Trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, giá cà phê đã có những sự cải thiện đáng kể.