“Rủi ro là khi bạn không biết mình đang làm gì” – Warren Buffett.