Nhu cầu toàn cầu suy yếu, kinh tế Trung Quốc mất đà và chính sách tiền tệ bất ổn của Mỹ, những dự đoán lạc quan về ĐNA chỉ là bề nổi.