Lợi nhuận thấp, thủ tục rườm ra, nhiêu khê… khiến doanh nghiệp nản lòng với nhà ở xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục, các doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) ồ ạt triển khai các dự án nhà ở thương mại để tìm kiếm lợi nhuận.