Thị trường nhà đất đã xuất hiện một số dấu hiệu có thể gây bất ổn.