Bối cảnh khu vực sẽ "rất khác biệt" vào năm 2030.Đã qua rồi cái thời mà các thành phố lớn như Manila, Bangkok và Jakarta dẫn đầu nhu cầu tiêu dùng nhanh nhất trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.