Nhân viên trực tiếp làm việc tại các đại lý thu đổi ngoại tệ ở Việt Nam phải được một ngân hàng đào tạo và cấp giấy xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả, quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ.