Chủ tịch Hiệp hội Kissinger Inc. cho rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là kết quả từ sức mạnh quân sự của họ, mà là phản ánh sự sụt giảm trong cạnh tranh của Mỹ, được thể hiện bằng cơ sở lạc hậu, sự chú ý không đều dành cho phát triển.