Trong bài phân tích độc quyền cho Thanh Niên, Giáo sư Jeffrey D.Sachs - cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon - đề xuất những cải tổ lớn nhân dịp cơ quan này tròn 70 tuổi.