Sau hàng loạt những lời kêu gọi bớt “nhỏ giọt” trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo, Trung Quốc cuối cùng đã quyết định chi 2 tỉ USD cho quỹ phát triển toàn cầu trong 15 năm tới.