Với nguồn cung sơ cấp được chào bán từ hàng loạt dự án, tình hình thị trường đất nền Sài Gòn thời gian gần đây sôi động hẳn lên so với cùng thời điểm này năm ngoái.