Từ mươi ngày qua, xung đột đổ máu diễn ra tại Jerusalem giữa người Palestine và người Do Thái. Tình trạng bạo lực có chiều hướng lan rộng ra cả Bờ Tây, lãnh thổ Israel và dải Gaza.