Người Nga đã thao túng cuộc bầu cử Mỹ khéo léo và bí mật đến nỗi chính các công ty này cũng không hề nhận ra điều gì đang xảy ra...