Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 6/2016 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 323,7 triệu tấn.