"Việt Nam nằm trong khu vực lưu vực sông Mekong có tăng trưởng kinh tế nhanh, là cửa ngõ vào ASEAN của Nhật Bản. Khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN hình thành thì Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn hẳn với tư cách là cứ điểm kinh doanh trong chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu”.