Hồng Kông là đối tác có kim ngạch thương mại song phương với ASEAN lên đến 107 tỉ USD trong năm ngoái