Thanh tra Chính phủ cho rằng việc chi ra số tiền cao như vậy để trả lương cho cán bộ xổ số là bất thường, song sai ở đâu thì cần phải có thanh kiểm tra để làm rõ.