Linh dùng 37 bộ hồ sơ của khách hàng, thay đổi thông tin, giả mạo chữ ký để vay tiền công ty, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.