Nhiều hộ nông dân ở Lâm Đồng rơi vào cảnh hoang mang lo lắng khi hàng trăm tấn trà đứng trước nguy cơ tồn đọng bởi công ty thu mua ngừng giao dịch.