Dường như cứ mỗi tuần lại có tin mất tích bí ẩn ở một công ty tài chính Trung Quốc.