Giá dầu tuột dốc không phanh không chỉ gây ảnh hưởng đến ngành năng lượng mà còn là "thảm họa" đối với các công ty sản xuất kim loại.