Nhiều ngân hàng đã lỡ đổ tiền cho những doanh nghiệp vận tải biển vay vốn trong cơn sốt nóng đang “đau đầu” để đòi lại khoản tiền mà có bán cả doanh nghiệp cũng chưa chắc đã đủ.