Công ty chứng khoán NH Vietcombank nhận định rằng, không loại trừ năm 2016 sẽ có thêm những NHTM bộc lộ sai phạm và gặp khó khăn về nợ xấu và thanh khoản, dẫn đến sự can thiệp của NHNN qua 2 biện pháp chủ yếu là yêu cầu sáp nhập hoặc bị mua lại với giá 0 đồng.