Mô hình kinh doanh kiểu liên kết với cộng tác viên online đang ngày càng trở nên phổ biến, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ bảo hành cũng như quyền lợi của khách hàng.