Sự bùng nổ công nghệ thông tin sẽ giúp Việt Nam trở thành thung lũng Silicon của Đông Nam Á.